ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
5,000تومان
1 سال
5,000تومان
1 سال
5,000تومان
1 سال
.co.ir
3,800تومان
1 سال
4,200تومان
1 سال
4,200تومان
1 سال
.id.ir
3,800تومان
1 سال
4,200تومان
1 سال
4,200تومان
1 سال
.org.ir

سال
N/A
N/A
.ac.ir

سال
N/A
N/A
.net.ir
3,800تومان
1 سال
4,200تومان
1 سال
4,200تومان
1 سال
.sh.ir
3,800تومان
1 سال
4,200تومان
1 سال
4,200تومان
1 سال
.gov.ir
3,800تومان
1 سال
4,200تومان
1 سال
4,200تومان
1 سال
.com
152,000تومان
1 سال
152,000تومان
1 سال
152,000تومان
1 سال
.net
186,000تومان
1 سال
186,000تومان
1 سال
186,000تومان
1 سال
.org
190,000تومان
1 سال
190,000تومان
1 سال
190,000تومان
1 سال
.in
14,000تومان
1 سال
41,000تومان
1 سال
41,000تومان
1 سال
.co
97,000تومان
1 سال
98,500تومان
1 سال
98,500تومان
1 سال
.info
169,000تومان
1 سال
200,000تومان
1 سال
200,000تومان
1 سال
.biz
267,000تومان
1 سال
267,000تومان
1 سال
267,000تومان
1 سال
.us
150,000تومان
1 سال
150,000تومان
1 سال
150,000تومان
1 سال
.asia
231,000تومان
1 سال
231,000تومان
1 سال
231,000تومان
1 سال
.eu
40,000تومان
1 سال
100,000تومان
1 سال
100,000تومان
1 سال
.tv
575,000تومان
1 سال
575,000تومان
1 سال
575,000تومان
1 سال
.cc
183,000تومان
1 سال
183,000تومان
1 سال
183,000تومان
1 سال
.name
186,000تومان
1 سال
186,000تومان
1 سال
186,000تومان
1 سال
.de
195,000تومان
1 سال
195,000تومان
1 سال
195,000تومان
1 سال
.me
240,000تومان
1 سال
240,000تومان
1 سال
240,000تومان
1 سال
.pro
253,000تومان
1 سال
253,000تومان
1 سال
253,000تومان
1 سال
.agency
310,000تومان
1 سال
335,000تومان
1 سال
335,000تومان
1 سال
.work
125,000تومان
1 سال
125,000تومان
1 سال
125,000تومان
1 سال
.run
140,000تومان
1 سال
140,000تومان
1 سال
140,000تومان
1 سال
.ca
268,000تومان
1 سال
268,000تومان
1 سال
268,000تومان
1 سال
.camera
760,000تومان
1 سال
760,000تومان
1 سال
760,000تومان
1 سال
.center
300,000تومان
1 سال
300,000تومان
1 سال
300,000تومان
1 سال
.city
268,000تومان
1 سال
268,000تومان
1 سال
268,000تومان
1 سال
.uk
118,000تومان
1 سال
118,000تومان
1 سال
118,000تومان
1 سال
.company
120,000تومان
1 سال
120,000تومان
1 سال
120,000تومان
1 سال
.domains
460,000تومان
1 سال
460,000تومان
1 سال
460,000تومان
1 سال
.education
61,500تومان
1 سال
62,000تومان
1 سال
60,000تومان
1 سال
.email
60,000تومان
1 سال
60,000تومان
1 سال
61,500تومان
1 سال
.es
23,500تومان
1 سال
23,500تومان
1 سال
23,500تومان
1 سال
.estate
83,500تومان
1 سال
83,500تومان
1 سال
83,500تومان
1 سال
.events
85,000تومان
1 سال
85,000تومان
1 سال
85,000تومان
1 سال
.fr
26,000تومان
1 سال
25,000تومان
1 سال
25,000تومان
1 سال
.gallery
62,000تومان
1 سال
62,000تومان
1 سال
62,000تومان
1 سال
.gifts
85,000تومان
1 سال
85,000تومان
1 سال
85,000تومان
1 سال
.it
29,000تومان
1 سال
29,000تومان
1 سال
29,000تومان
1 سال
.li
45,500تومان
1 سال
45,500تومان
1 سال
45,500تومان
1 سال
.link
32,500تومان
1 سال
32,500تومان
1 سال
32,500تومان
1 سال
.marketing
85,000تومان
1 سال
85,000تومان
1 سال
85,000تومان
1 سال
.mobi
250,000تومان
1 سال
300,000تومان
1 سال
300,000تومان
1 سال
.network
60,000تومان
1 سال
60,000تومان
1 سال
60,000تومان
1 سال
.nl
23,500تومان
1 سال
5,000تومان
1 سال
23,500تومان
1 سال
.photography
300,000تومان
1 سال
310,000تومان
1 سال
310,000تومان
1 سال
.photos
460,000تومان
1 سال
500,000تومان
1 سال
500,000تومان
1 سال
.properties
80,000تومان
1 سال
80,000تومان
1 سال
80,000تومان
1 سال
.pw
50,000تومان
1 سال
50,000تومان
1 سال
50,000تومان
1 سال
.site
460,000تومان
1 سال
460,000تومان
1 سال
460,000تومان
1 سال
.technology
310,000تومان
1 سال
310,000تومان
1 سال
310,000تومان
1 سال
.website
350,000تومان
1 سال
350,000تومان
1 سال
350,000تومان
1 سال
.xyz
68,000تومان
1 سال
200,000تومان
1 سال
200,000تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains