ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.ir
5,000تومان
1 سال
5,000تومان
1 سال
5,000تومان
1 سال
.co.ir
3,800تومان
1 سال
4,200تومان
1 سال
4,200تومان
1 سال
.id.ir
3,800تومان
1 سال
4,200تومان
1 سال
4,200تومان
1 سال
.org.ir

سال
N/A
N/A
.ac.ir

سال
N/A
N/A
.net.ir
3,800تومان
1 سال
4,200تومان
1 سال
4,200تومان
1 سال
.sh.ir
3,800تومان
1 سال
4,200تومان
1 سال
4,200تومان
1 سال
.gov.ir
3,800تومان
1 سال
4,200تومان
1 سال
4,200تومان
1 سال
.com
47,000تومان
1 سال
47,000تومان
1 سال
47,000تومان
1 سال
.net
46,000تومان
1 سال
46,000تومان
1 سال
46,000تومان
1 سال
.org
48,500تومان
1 سال
48,500تومان
1 سال
48,500تومان
1 سال
.in
14,000تومان
1 سال
41,000تومان
1 سال
41,000تومان
1 سال
.co
97,000تومان
1 سال
98,500تومان
1 سال
98,500تومان
1 سال
.info
46,590تومان
1 سال
45,000تومان
1 سال
45,000تومان
1 سال
.ws
125,000تومان
1 سال
126,000تومان
1 سال
126,000تومان
1 سال
.biz
19,500تومان
1 سال
42,000تومان
1 سال
42,000تومان
1 سال
.us
29,500تومان
1 سال
32,000تومان
1 سال
32,000تومان
1 سال
.asia
44,000تومان
1 سال
45,000تومان
1 سال
45,000تومان
1 سال
.eu
27,000تومان
1 سال
32,000تومان
1 سال
32,000تومان
1 سال
.tv
121,000تومان
1 سال
125,000تومان
1 سال
125,000تومان
1 سال
.mn

سال
N/A
N/A
.cc
72,000تومان
1 سال
76,000تومان
1 سال
76,000تومان
1 سال
.name
32,000تومان
1 سال
34,500تومان
1 سال
34,500تومان
1 سال
.de
33,500تومان
1 سال
34,000تومان
1 سال
34,000تومان
1 سال
.me
32,000تومان
1 سال
34,500تومان
1 سال
34,500تومان
1 سال
.pro
52,000تومان
1 سال
52,000تومان
1 سال
52,000تومان
1 سال
.agency
60,000تومان
1 سال
60,000تومان
1 سال
60,000تومان
1 سال
.bargains
85,000تومان
1 سال
85,000تومان
1 سال
85,000تومان
1 سال
.work
10,500تومان
1 سال
10,500تومان
1 سال
10,500تومان
1 سال
.space
11,000تومان
1 سال
32,000تومان
1 سال
32,000تومان
1 سال
.run
140,000تومان
1 سال
140,000تومان
1 سال
140,000تومان
1 سال
.ch

سال
N/A
N/A
.black
18,000تومان
1 سال
142,000تومان
1 سال
142,000تومان
1 سال
.blue
18,000تومان
1 سال
48,500تومان
1 سال
48,500تومان
1 سال
.ca
92,000تومان
1 سال
79,500تومان
1 سال
79,500تومان
1 سال
.camera
92,500تومان
1 سال
92,500تومان
1 سال
92,500تومان
1 سال
.center
62,500تومان
1 سال
62,500تومان
1 سال
62,500تومان
1 سال
.city
62,500تومان
1 سال
62,500تومان
1 سال
62,500تومان
1 سال
.clothing
85,000تومان
1 سال
85,000تومان
1 سال
85,000تومان
1 سال
.co.in
22,000تومان
1 سال
22,000تومان
1 سال
22,000تومان
1 سال
.co.uk
29,000تومان
1 سال
29,990تومان
1 سال
29,990تومان
1 سال
.company
58,500تومان
1 سال
58,500تومان
1 سال
58,500تومان
1 سال
.computer
83,000تومان
1 سال
83,000تومان
1 سال
83,000تومان
1 سال
.digital
85,000تومان
1 سال
85,000تومان
1 سال
85,000تومان
1 سال
.domains
85,000تومان
1 سال
85,000تومان
1 سال
85,000تومان
1 سال
.education
61,500تومان
1 سال
62,000تومان
1 سال
60,000تومان
1 سال
.email
60,000تومان
1 سال
60,000تومان
1 سال
61,500تومان
1 سال
.es
23,500تومان
1 سال
23,500تومان
1 سال
23,500تومان
1 سال
.estate
83,500تومان
1 سال
83,500تومان
1 سال
83,500تومان
1 سال
.events
85,000تومان
1 سال
85,000تومان
1 سال
85,000تومان
1 سال
.fr
26,000تومان
1 سال
25,000تومان
1 سال
25,000تومان
1 سال
.gallery
62,000تومان
1 سال
62,000تومان
1 سال
62,000تومان
1 سال
.gifts
85,000تومان
1 سال
85,000تومان
1 سال
85,000تومان
1 سال
.it
29,000تومان
1 سال
29,000تومان
1 سال
29,000تومان
1 سال
.li
45,500تومان
1 سال
45,500تومان
1 سال
45,500تومان
1 سال
.link
32,500تومان
1 سال
32,500تومان
1 سال
32,500تومان
1 سال
.marketing
85,000تومان
1 سال
85,000تومان
1 سال
85,000تومان
1 سال
.mobi
35,000تومان
1 سال
52,000تومان
1 سال
52,000تومان
1 سال
.network
60,000تومان
1 سال
60,000تومان
1 سال
60,000تومان
1 سال
.nl
23,500تومان
1 سال
5,000تومان
1 سال
23,500تومان
1 سال
.nu
59,500تومان
1 سال
N/A
59,500تومان
1 سال
.photography
59,500تومان
1 سال
59,500تومان
1 سال
59,500تومان
1 سال
.photos
59,500تومان
1 سال
59,500تومان
1 سال
59,500تومان
1 سال
.pm
28,000تومان
1 سال
28,000تومان
1 سال
28,000تومان
1 سال
.properties
80,000تومان
1 سال
80,000تومان
1 سال
80,000تومان
1 سال
.pw
50,000تومان
1 سال
50,000تومان
1 سال
50,000تومان
1 سال
.red
18,500تومان
1 سال
49,500تومان
1 سال
49,500تومان
1 سال
.ru
17,500تومان
1 سال
17,500تومان
1 سال
17,500تومان
1 سال
.site
19,900تومان
1 سال
85,000تومان
1 سال
85,000تومان
1 سال
.social
85,000تومان
1 سال
85,000تومان
1 سال
85,000تومان
1 سال
.support
61,900تومان
1 سال
61,900تومان
1 سال
61,900تومان
1 سال
.systems
61,900تومان
1 سال
61,900تومان
1 سال
61,900تومان
1 سال
.technology
63,000تومان
1 سال
63,000تومان
1 سال
63,000تومان
1 سال
.tel
40,000تومان
1 سال
40,000تومان
1 سال
40,000تومان
1 سال
.today
60,000تومان
1 سال
60,000تومان
1 سال
60,000تومان
1 سال
.website
13,500تومان
1 سال
60,000تومان
1 سال
60,000تومان
1 سال
.wf
30,000تومان
1 سال
30,000تومان
1 سال
30,000تومان
1 سال
.wiki
85,000تومان
1 سال
80,000تومان
1 سال
80,000تومان
1 سال
.xyz
15,000تومان
1 سال
39,500تومان
1 سال
39,500تومان
1 سال
.deta
10,500تومان
1 سال
10,500تومان
1 سال
10,500تومان
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده