پیگیری شکایات

پیگیری شکایات

درصورت وجود هرگونه شکایت از روند خرید پشتیبانی اختلاف حساب و … می توانید از اینجا اقدام به ارسال تیکت نمایید و یا همچنین با ارسال کلمه شکایت به شماره پیامک 30007546000138 درخواست تماس تلفنی نمایید. پس از ارسال کلمه شکایت کارشناسان ما با شماره تلفنی که sms را ارسال نموده تماس خواهند گرفت.